Етапи на строителството на жилищни и административни сгради в България

Създаването на нови жилищни и административни сгради е сложен и дълготраен процес, който включва множество етапи. В тази статия ще разгледаме основните етапи на строителството според българското законодателство, за да ви помогнем да разберете процеса от начало до край.

Инвестиционен проект: Какво е това?

Инвестиционният проект е документ, който представлява пълното техническо и икономическо документиране и описание на сградата, включително планове, чертежи, сметки, използваните технологии и материали. Той е задължителен за получаване на разрешение за строеж.

Разрешение за строеж: Какво представлява?

Разрешението за строеж е официален документ, издаван от съответните общински или държавни органи, който разрешава започването на строителството. Разрешението се издава след одобрение на инвестиционния проект и документацията за съответствие със законовите изисквания.

Откриване на строителна площадка: Какво означава това?

Откриването на строителна площадка означава официалното начало на строителните дейности. Това включва подготовка на терена, разполагане на инфраструктура и организация на работната сила.

Първа плоча: Какво представлява?

Първата плоча е фундаменталната основа на сградата. Тя се изгражда в началото на строителството и служи за стабилността на конструкцията.

Акт 14, 15 и 16: Какво означават те?

Акт 14, 15 и 16 са Образци, издавани от строителните надзорни органи, които потвърждават съответствието на различните етапи на строителството с изискванията на законодателството и инвестиционния проект.

Акт 14: Този акт удостоверява, че грубото строителство (конструкцията и несъществените стени) е завършено и сградата е достигнала предвидената височина. Заедно с него се издава и Удостоверение по чл. 181 ал. 2 от ЗУТ от общинската администрация. От този момент, отделните имоти в сградата могат да бъдат продавани, но е и обитавани.

Акт 15: Издава се след завършване на финалните строителни и инсталационни работи. Този акт потвърждава, че сградата отговаря вкл. на изискванията за енергийна ефективност и е готова за експлоатация. Накратко, с Акт 15 строителят предава строежа и цялата строителна документация на възложителя/инвеститора. И на този етап отделните имоти в сградата могат да бъдат продавани, но е и обитавани.

Акт 16: Издава се след успешно преминато техническо приемане и показва, че сградата отговаря на всички нормативни изисквания и е готова за въвеждане в експлоатация. Строителните и монтажни работи са приключили, сключени са договори и са открити индивидуални партиди за ВиК, топлофикация и други. Този акт е основанието за издаването на финалния документ Въвеждане в експлоатация или Разрешение за ползване.

Въвеждане в експлоатация или Разрешение за ползване: Какво означава това?

Удостоверението за въвеждането в експлоатация (приложимо най-често сградите ново строителство 4-та и 5-та категория – ниско и средно застрояване),

като и

Разрешението за ползване (за сгради от категория от 1-ва до 3-та представляващи жилищни и смесени сгради високо строителство), означава официалното разрешение за използване на сградата от страна на собствениците или наемателите. Това е последният етап от строителството, който позволява на сградата да функционира като жилищен или административен обект и имотите да се използват.

В заключение, строителството на жилищни и административни сгради в България е процес, който включва множество етапи и задължителни документи. За успешно изграждане на сграда е необходимо да се спазват всички законови изисквания, а строителните дейности да бъдат извършвани в съответствие с одобрения инвестиционен проект.

Надяваме се, че сме Ви били полезни. При нужда от каквато и да е допълнителна информация, съдействие или консултация, не се колебайте да се свържете с нас.

За нас ще е удоволствие да Ви отговорим на всички въпроси, напълно безплатно.

Сравни имотите

Сравни
МАРИЯН АЛЕКСИЕВ

МАРИЯН АЛЕКСИЕВ

I will be back soon

МАРИЯН АЛЕКСИЕВ
Здравейте,
благодарим, че отделяте време да разгледате предложенията ни и се раздваме, че запознавате с нас. 😊
Готови сме да отговорим на всички въпроси и вярваме, че можем да сме Ви полезни!

Екипът на Мечтан Имот,
Вашият личен консултант!
Свържете се с нас чрез:
chat