Документи при сделка

Какви са документите за реализиране на сделка?

Напълно логичен въпрос, който си задава всеки човек при покупката или продажба на имот. Като участник в процеса Вие заслужавате пълна информация и професионално обслужване при осъществяване на Вашата сделка за недвижим имот. Ето защо в Мечтан Имот Ви предлагаме персонализирано решение с детайлна информация за документите, необходими за реализиране на успешната Ви сделка.

Какво е Нотариален акт?

Нотариалният акт е официалното доказателство за собственост и е ключов документ, който удостоверява Вашата собственост върху имота. Ако го нямате, можете да получите заверен препис от Агенцията по вписвания.

Кадастрална схема: Този документ идентифицира местоположението, границите и размерите на имота. Можете да го заявите от АГКК, като представите копие от документ за собственост. Отнема от 3 до 7 работни дни, в зависимост от вида на административната услуга, като документа е безсрочен.

Данъчна оценка: Удостоверението по чл. 264 ал.1 от ДОПК доказва, че нямате неплатени задължения по имота. Изисква се копие от нотариален акт, кадастрална схема и попълнено заявление. Можете да го получите от данъчната служба на общината, в която се намира имотът. Отнема от 1 до 10 работни дни, в зависимост от вида на заявената административната услуга. 

Удостоверение за семейно положение: Този документ потвърждава семейното положение на продавача. Ако сте женени, съпругът/а трябва да присъства и да се съгласи с продажбата на имота. Можете да го получите от Вашата община, независимо от Вашата лична регистрация. Отнема от 24 часа до 7 работни дни в зависимост от вида на административната услуга и дали се вади от общината по местожителство или не. 

Удостоверение за наследници: Изисква се, ако продавачът е вдовец/вдовица, за да се определят наследниците. Издава се от общината, кметството или района по последен постоянен адрес на починалото лице. Времето за получаване на удостоверението варира от 24 часа до 7 работни дни, в зависимост от вида на заявената административната услуга. 

Режим на имуществени отношения на съпрузите (РИОС): Необходим е в случай, че продавачът е женен/омъжен и съществува предбрачен договор, който включва условия, засягащи собствеността на имота. Удостоверението се издава от Агенцията по вписванията след плащане на държавната такса.

Удостоверение за тежести: Показва всички вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести, права, покупко-продажби, наложени запори от трети лица, учредяване и заличаване на ипотеки и др. Издава се от Агенцията по вписванията след подаване на заявление и платена държавна такса. Времето за издаване е между 3 и 7 работни дни.

Удостоверение за липса на задължения: Удостоверява дали продавачът има неплатени задължения към държавата. Издава се на място в офис на компетентна ТД на НАП, Отдел местни данъци и такси към общината по месторегистрация или онлайн през Портала за електронни услуги на НАП достъпни с класифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК). Документът е безплатен.

В Мечтан Имот сме наясно, че всяка сделка е уникална, и ние сме тук да Ви помогнем в този процес, включително с изваждането на всички необходими документи. Доверете се на нашия опит и експертиза, за да осъществите Вашия траен жилищен проект с увереност и спокойствие.

Не рядко, процесът на осъществяване на сделка за недвижим имот изисква и редица допълнителни стъпки, в зависимост от специфичните условия на имота и сделката.

При по-стари имоти се установяват разлики в документацията и може да се наложи например ново геодезическо заснемане от лицензиран геодезист, ако има несъответствия между данните в нотариалния акт и кадастралната схема. След това се подава заявление за промяна на кадастралната схема в АГКК и се получава актуализирана кадастрална схема, която се представя на нотариуса.

Какво е Нотариално изповядване и прехвърляне на имота?

Нотариално изповядване и прехвърляне на имота е финалната стъпка от процеса. Но преди да се осъществи сделката, нотариусът трябва да провери всички предоставени документи. След потвърждение от него, сделката може да бъде изповядана. Страните се разписват в Нотариалния акт, а купувачът превежда дължимата сума към продавача по банков път.

Финализиране на сделката: След като разплащането е осъществено и доказано с банковите документи, нотариусът вписва сделката в Имотния регистър при Агенцията по вписвания. Така сделката се счита за завършена.

Ние от Метан Имот разбираме сложността на процеса и сме тук, за да Ви предоставим професионална помощ и експертни съвети. Въоръжени с тези насоки и нашата подкрепа, можете да се насочите към успеха на Вашата сделка за недвижим имот.

Сравни имотите

Сравни
МАРИЯН АЛЕКСИЕВ

МАРИЯН АЛЕКСИЕВ

I will be back soon

МАРИЯН АЛЕКСИЕВ
Здравейте,
благодарим, че отделяте време да разгледате предложенията ни и се раздваме, че запознавате с нас. 😊
Готови сме да отговорим на всички въпроси и вярваме, че можем да сме Ви полезни!

Екипът на Мечтан Имот,
Вашият личен консултант!
Свържете се с нас чрез:
chat